Zalecana jest seria 10-15 zabiegów. Po takiej kuracji obserwuje się wielomiesięczne remisje
przewlekłych chorób narządu ruchu.
Karnet 10 zabiegów – 450zł


Subscribe to Newsletter

Facebook